تبلیغات
سوپر ساباکی کای کان دو - شیهان امیر روح پرور - آقای بهزادکتیرایی بعنوان عضوهییت رییسه کمیته جهانی سوپرساباکی انتخاب شدند.

طی حکمی از سوی کانچو اکبر روح پرور رییس سازمان جهانی W.S.S.K.O  وبنیانگذار سبک سوپر ساباکی آقای بهزاد کتیرایی بعنوان عضو هییت رییسه کمیته جهانی سوپرساباکی انتخاب شدند.

kateraiii-razmnews2تاریخ : چهارشنبه 30 دی 1394 | 08:20 ب.ظ | نویسنده : مهدی روح پرور | نظرات
.: Design By M.Rouhparvar:.